Een Joodse wijsheid zegt: ‘Eerst doen, dan denken’.
Zo is het ook met zingen: ga zingen en ontdek hoe het je verder brengt!

STEMBEVRIJDING

Zou jij het soms wel van de daken willen schreeuwen? Of voel je een klein stemmetje van binnen, dat iets te melden heeft? Stembevrijding gaat over jouw eigen geluid, jouw unieke trilling van dit moment. Die klank ga je naar buiten brengen.

Stembevrijding gaat niet over mooi zingen of hoge tonen halen (wat grappig genoeg wel een effect kan zijn), maar  over het ontdekken wat in jou leeft – en daar stem aan te geven. Zingen is eigenlijk niet zo veel moeilijker dan praten, je opent jezelf voor wat er op dit moment in je is. Als dat ongemak en verlegenheid is, dan zing je dat. Is er verdriet of woede, zing dan je verdriet of woede. En als de tranen over je wangen lopen, zing dan door je tranen heen. Zo zing je met hartstocht en overgave. Dat is wat muziek kan doen: je losmaken van de persoon die je denkt te zijn en je bij de spirit brengen die je werkelijk bent. Als je zingt, val je samen met jezelf, met wie je in wezen bent.

De kans is groot dat je al zingend oordelen over jezelf tegenkomt: ’Is het niet te zacht, te hard, wel zuiver genoeg? Wat zal de ander ervan vinden?’ Dat oordelen zit in onze persoonlijkheid. Daarom kunnen we al zingend heel goed oefenen in mildheid. Want deze vorm van zingen gaat niet over een ‘mooi’ resultaat of je best doen. Het gaat over het leven tot leven brengen, in al haar facetten. Op de beste momenten ervaar je dan: “Dit ben ik, dit is mijn muziek, dit is wat ik te geven heb. En dat gaat moeiteloos, omdat ik het in mij heb.”

Begeleiding 

Stembevrijding begeleid ik op verschillende manieren: zowel individueel als in een groep. En soms combineer ik Biodanza en Stembevrijding in een dag of weekend.

AANBOD

INDIVIDUELE STEMBEVRIJDING

In Culemborg

TWEEWEKELIJKSE STEMBEVRIJDING

In Culemborg

5 x  vanaf  maart 2021

kENNISMAKINGsdag STEMBEVRIJDING

binnenkort  in Utrecht

ACHTERGROND STEMBEVRIJDING

Stembevrijding is een fascinerend proces, je stem is zo nauw verbonden met wie jij bent.
De stem is een persoonlijk en dus kwetsbaar instrument. Wat je al zingend tegenkomt, staat ook niet los van wat er zich verder in je leven afspeelt. Je kunt je zingen verrijken door je te openen voor wat oprecht in je leeft. En je kunt je leven verrijken door je stem los te laten en vrijmoedig te zingen. In Stembevrijding kun je je meer en meer gewaar worden van wie er in jou aan het woord is: spreekt je ziel, of zijn het de stemmen van je persoonlijkheid?                     

Onze ziel is verbonden met overvloed, eenvoud, gemak, nu. Het gaat van-zelf: vanuit de overvloed van je diepste zelf, het wonder dat we allemaal zijn. De ziel wil maar één ding tegelijk, alleen maar deze ene toon die er nu is, en die voor de volle honderd procent geven. Kun je je daarmee helemaal verbinden? Of laat je je afleiden door de tonen die geweest zijn of nog moeten komen, of met de vraag wat anderen ervan vinden? Dan is je persoonlijkheid aan het woord, de kneus die zich kenmerkt door tekort,
complexiteit, vergelijken en leven in verleden of toekomst. Stembevrijding leert je je bewust te zijn van wie er in jou aan het woord is.

Renée mars

Ik heb mijn opleiding tot stembevrijder genoten bij Jan Kortie. ‘Jouw ziel wil zingen’ is zijn eerste boek, dat voor mij de aanleiding was om de opleiding Stembevrijding te gaan volgen. Zingen is goed voor je, betoogt hij daarin. Zingen opent je hart, het maakt je warm en gelukkig, het verbindt je met anderen, het heelt je zielepijn en het brengt je bij je wezenskern.
Ik ben dankbaar voor de levenslessen die ik in de opleiding van Jan heb mogen leren. Hij is voor mij nog steeds een belangrijk leraar en inspirator.

Het geheim van het lied
is de vibratie in de stem van de zanger
en de trilling in het hart van de luisteraar.

Kahlil Gibran

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

Vanuit veiligheid mijn eigen geluid kunnen ontdekken en verbaasd zijn over de pracht van mijzelf en de anderen. Ik heb regelmatig kippenvel en ben tot tranen toe geroerd.

Een klank die weerklank vindt!

Als dit stembevrijding is, wat een rijkdom. Een aanrader voor iedereen die wel eens iets van de daken zou willen schreeuwen.

Laat je innerlijke zelf klinken, daar knap je zelf zo van op èn daar heeft de wereld behoefte aan!

Stem blijkt heel direct toegang te geven tot wat er in je leeft als je jezelf kunt overgeven. Renée biedt de veiligheid om die overgave op te roepen, daagt uit en bevestigt elke stap die je maakt; een mooie ontdekkingsreis.

 

Op de hoogte blijven van nieuws over

Biodanza & Stembevrijding?