Meer informatie?

Maandelijkse nieuwsbrief

7 + 9 =

Contact

Renée Mars
Bakelbos 48
4101 KH Culemborg
06-49864654
info@reneemars.nl

Praktijkgegevens

KvK: 30285106
BTW-ID:NL001608512B36
ASN bank: NL90ASNB0707963451 t.a.v. Renée Mars Culemborg

Annuleringsvoorwaarden

Een individuele afspraak kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, worden de kosten volledig in rekening gebracht. 

Voor de dag-, weekend- en weekcursussen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Binnen 48 uur voor aanvang wordt 100% van het totale bedrag in rekening  gebracht.
Binnen 1 week voor de aanvang wordt 85% van het totale bedrag in rekening gebracht.
Tussen 1 en 3 weken 60%.  En tussen 3 en 8 weken 30%.   Bij  meer dan 8 weken vooraf  betaal je administratiekosten à € 35,-  . Als je zelf voor een vervangende deelnemer zorgt zijn er geen annuleringskosten, je betaalt dan € 35,- administratiekosten.

Aansprakelijkheid

Renee Mars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van goederen, voor letsel of schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit of ten gevolge van deelname aan de Biodanza of Stembevrijdingles. De dansen en oefeningen kunnen altijd op eigen wijze worden uitgevoerd, waarbij je jouw eigen lichaamsgrenzen respecteert. Je tas en handzame waardevolle spullen kun je altijd meenemen in de zaal.

Contact Individuele begeleiding

Voor de individuele begeleiding heb ik een andere site: www.stroomopwaarts.nu met uitgebreide informatie over mijn werkwijze.

Privacy verklaring

Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een PRIVACY VERKLARING opgemaakt over wijze waarop ik mijn contactendossier opmaak en beheer.

HEB JE EEN KLACHT ?  WAT TE DOEN?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: klachten@biodanza.nl .  Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht.  Als het een individuele sessie betreft dan telt de klachtenrechtprocedure van mijn beroepsvereniging NVPA. Zie: www.nvpa.nl 

Graag wil ik een paar mensen bedanken die mij geholpen hebben bij het creëren van deze site. Wat is het toch geweldig om ondersteuning te ervaren. Pien van Wijmen voor het mee vormgeven van de site, Monique Goossens voor het logo, Christ Goossens voor de foto’s, Marij Bertram voor redactie van de tekst, en Liesbeth Prins. Joas en Arthur wil ik heel hartelijk danken voor het bouwen van de website. En andere dierbare mensen voor het klankbord zijn, hun steun en vertrouwen.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.

If you love what you are doing, you will be successful.
Albert Schweitzer

 

Op de hoogte blijven van nieuws over
Biodanza & Stembevrijding?