Ik besta

Ik verlang

Ik hoop

Ik geloof en vertrouw

Ik laat los

Ik heb lief

Ik ben bereid

Verdiepingscursus Stem & Dans: LATIFA 

Jezelf aanvaarden, zoals je bent, met alles er op en er aan is misschien wel het moeilijkste dat er is. Het is de kern van ons mens-zijn. Bij deze Latifa- cursus kunnen we daar in oefenen en ervaren. In zeven zondagen gaan we samen op reis.

Het Latifa gebed/ de meditatie is al eeuwenoud en komt uit het soefisme. Het is een oefening in aanvaarden, in Leven. Latifa betekent subtiel en het raakt de 7 subtiele levenskwaliteiten: 1. bestaan, 2. verlangen, 3. hopen, 4. geloven & vertrouwen, 5. loslaten, 6. liefhebben & geliefd zijn, 7. bereid zijn. Deze 7 levens- kwaliteiten kunnen diep in je doordringen en tot bewustwording leiden die je verruimen en verdiepen als mens.

Je stem erbij betrekken, het lostrillen van wat in jou aanwezig is en het laten klinken blijkt een prachtig middel te zijn om een transformatie proces op gang te brengen. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wie jij ten diepste bent. Het maakt je ontvankelijk voor dat wat al in jou aanwezig is en zich in jou tot uiting wil brengen.

Naast het zingen gebruiken we de dans om dit bewustwordingsproces te dragen en te ondersteunen. Door ons lichaam er bij te betrekken, door het dansend wakker te maken, kunnen we beter voelen wat er in ons hele systeem gebeurt.

Wij verheugen ons er enorm op deze cyclus te geven en samen met jullie in de Latifa te duiken en stappen te kunnen zetten, ieder in zijn eigen tempo.

Praktische informatie:  

Door:

Renée Mars (Stembevrijder, Biodanza docent, Therapeute) www.reneemars.nl

Diete Sybesma (Stembevrijder, Pianiste, Alexander Techniek docent) i.v.m. ziekte kan Diete er dit keer niet bij zijn

Voor:  mensen met enige ervaring in Stembevrijding en Biodanza (neem contact op mocht je je afvragen of jouw ervaring voldoende is)

Waar:

Schoolplein 6 3581 PX Utrecht

Wanneer: 

Wegens groot succes bieden we vanaf januari 2024 de Latifa weer aan!

Latifa 2024:       september 2024 – juni 2025 ( de exacte data volgen)   (we beginnen met een weekend  en daarna 6 zondagen)

                                  10.00 -17.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)                                                

Kosten:

€ 720,- voor alle dagen,  vroegboek-korting: € 695,- als je je aanmeldt èn betaalt voor 1 juni 2024.

Kom, kom, wie je ook bent

zoeker, vereerder, minnaar van het heengaan; het maakt niet uit.

Dit is geen karavaan van wanhoop.

Kom, al heb je je belofte al duizend keer geschonden.

Kom toch terug. Kom, kom.

Rumi

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS: 

LATIFA 2019 – 2020

Door jullie warme, enthousiaste en open houding heeft de Latifa mij meer hoop en meer vertrouwen gegeven in dit leven. 

“Ik hoop dat ik het weet.
Ik hoop dat ik mag en kan kiezen uit wat ik tegenkom op de weg. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Ik hoop dat de muziek steeds meer en meer in mij resoneert, zodat ik vrij, open en blij kan bewegen.
Ik hoop dat de muziek kan doorklinken in mijn stem.
Ik hoop dat alle zaadjes in mij vrucht dragen……”
Louise

Jullie hebben de groep, en mij heel stimulerend en positief begeleid.
Fijne introductie, goed geluisterd, mooie muziek, en veel ruimte voor eigenheid.
Variatie in oefeningen was ook goed. Blijf het zo doen, dat is mijn tip. Alles was top.
Janny

 Jullie manier van werken en aanbod is al vertrouwd. En een reden geweest voor mij om terug te komen. Waarom kwam ik terug, kun je vragen?
Om de ervaring van verbinding met mezelf te onderhouden, te bestendigen.
Als een soort APK, maandelijks de diepte van het contact met mezelf op te frissen.
Opfrissen door de oefeningen die jullie aanbieden, de afwisseling van dansen, klanken en delen. In de veiligheid die jullie een groep bieden.
Ik heb datgene wat ik ontdekte en bewust werd, mee kunnen nemen naar de trainingen “Verbindende Communicatie” die ik geef. Ervaarde de maandelijkse ontmoetingen als aanvullend en inspirerend voor mijn eigen “werk”.
De zorgvuldigheid waarmee jullie ons via de mail voorbereiden op een bijeenkomst en de nazorg en ondersteuning die ik ervaar door de e-mails met tips om thuis mee te werken. Dat gaf mij genoeg houvast om die maand met de Latifa bezig te zijn. Ook de gedichten waren inspirerend.
Marja

 Ik heb het hele fijne dagen gevonden, ook al waren ze soms ook erg confronterend. Maar ook dat leer ik steeds liefdevoller te zien. Ik vond de diepgang van de oefeningen heel mooi. Wat ik ook prettig vond is de afwisseling van meditatie, dans en stembevrijding. Een fijne combi! Ik merkte dat ik intensiever met ieder thema bezig was door het ‘huiswerk’ wat je kon doen tussen de verscheidene dagen in. Fijn! Dat ik het waarschijnlijk nog een tweede keer ga doen is natuurlijk niet voor niets ?.
Christel

LATIFA 2018 – 2019:

 Ik besta, ik verlang, ik hoop, ik geloof en vertrouw, ik laat los, ik heb lief en ik ben bereid. Diete en Renee creëren met behulp van eenvoudige stem- en dansoefeningen (je hoeft zeker niet te kunnen zingen of dansen om mee te doen!) een super-veilige bedding om de weg naar binnen te gaan en zo de verbinding te voeden met mijn eigen kracht. Weer een stap in het vergroten van mijn autonomie. Dank jullie wel voor deze zeven mooie zondagen! Margreet 

 Mijn 7 zondagen heb ik als zeer verrijkend verdiepend bewogen ervaren.
Wat er uitsprong was vooral hoe jullie de opdrachten voordeden, zo zuiver, zo dicht bij jezelf, zo kwetsbaar.  Het is gek om te schrijven, ik heb genoten van jullie, zó menselijk.
Dank jullie wel en ga zo door, het is een pareltje wat jullie geven en doen om zó de Latifa te beleven.

Ik was geraakt door het Latifa-gebed en wilde me er graag in verdiepen. En zo kwam jullie Latifa dans- en stemreis op mijn pad. Ik heb de 7 stappen in de afgelopen maanden op vele manieren doorlopen. Door de mooie afwisseling van dans, klank, stilte en delen heb ik de verdieping ervaren waarnaar ik verlangde. Ik heb, soms plotseling en onverwacht, inzicht gekregen in wat er van belang is in mijn leven. Mijn verbinding met mezelf is de basis van mijn verbinding met mijn omgeving. De essentie van mijn reis is: “Liefde is: aanvaarden wat er is”. Ik ben bereid om, om ook dat wat moeilijk is om lief te hebben, te gaan aanvaarden en te omarmen. Dank jullie wel, liefs Marja

Mijn Latifa reis: aandacht voor mezelf. De plekken opzoeken in mijn ziel die meer ruimte nodig hebben, koestering, liefde,respect en de donkere zijde waar ik liever niet kom, verkennen, openen en omarmen zodat de schaduw in mij licht kan werpen en ik mijn volledige zijn kan beleven. Volledig zijn in waarheid daar is het leven toch voor bedoeld.  xxx*

Ik vond het hele mooie en waardevolle dagen en ook de oefeningen tussen de zondagen door hielpen om er mee bezig te blijven. De manier waarop jullie begeleiden is heel fijn. In korte tijd weten jullie een sfeer van respect, openheid en warmte te creëren, wat maakt dat de de groep ook al snel een plek is waar het vertrouwd voelt en veilig. De verschillende oefeningen, dans, bewegen en zingen vullen elkaar goed aan. Fijn om te merken dat jullie ook steeds goed aanvoelden wat de energie was en wat er nodig was.
De stappen van de Latifa gaan over zulke wezenlijke dingen en zijn een hele fijne leidraad. Jullie hebben daar het afgelopen jaar richting en verdieping aan gegeven zodat ik de verschillende aspecten in mezelf kon verkennen. Wat kernwoorden: het belang van ‘waar zijn’ , het erkennen wat er is en hier uiting aan geven hoe spannend en kwetsbaar ook. Ik heb mogen kijken naar oude gevoelens van onveiligheid en mijn angst kunnen voelen,  waar de stemmen vandaan komen die zeggen ‘dat het niet fout mag gaan’. Ik ben meer gaan vertrouwen en ben ook af en toe dingen gaan proberen waarvan ik denk dat ik het eigenlijk niet kan. Ik ben aan het oefenen om mezelf minder te veroordelen, maar met mildheid te kijken naar hoe ik dingen doe en naar de fouten die ik maak. Het is meer gaan stromen in mezelf. Ik mag stapje voor stapje steeds meer gaan vertrouwen en naar buiten komen. Nogmaals heel erg bedankt voor jullie fijne begeleiding! 

Het was voor mij een heel bijzondere ervaring. Ik heb me durven laten zien en horen, zoals ik niet van mezelf verwacht had. Het fijne hieraan was, dat ik enerzijds veel ballast ben kwijtgeraakt en anderzijds nog meer inzicht in mezelf en mijn situatie gekregen heb. Maar wat me het meest geraakt heeft, is dat ik daardoor gewaardeerd werd en veel beter in verbinding kwam met anderen.  De combinatie van dans en stem, de oefeningen, de inspirerende thema’s, goed ingeleid door jullie, de fijne groep en jullie begeleiding waardoor er een veilige sfeer ontstond, waar iedereen zijn plek kon innemen, hebben mij een heel waardevolle jaartraining gegeven, die ik iedereen zou aanraden.


LATIFA  2017 – 2018:

“Ik vond het prachtige dagen, het heeft mij vooral op diepere lagen verbinding gebracht met mijn behoeften, verlangens, datgene wat ik werkelijk vanuit mijn essentie wil.

Door de diepere verbinding kon ik meer toelaten en voelen en daardoor ook contact maken met de liefdevolle ruimte in mij. Voor mij was het een prachtige verdiepende reis

“De Latifa heeft me geholpen om de oorzaak van oude pijn te begrijpen en los te laten. Daardoor kan ik nu aardiger voor mezelf (en andere mensen) op situaties reageren die voor de Latifa ‘triggers’ waren om oude pijn aan te raken. Ik heb overbodige ballast deels los kunnen laten. Ik ben blijer met mezelf.  
De cursus heeft mij in een zeer liefdevolle omgeving veel dichter bij mezelf gebracht. De tranen die gevloeid hebben waren bevrijdend en helend.” Karin

“Het voelen en ervaren van de verschillende stappen van de Latifa, met je stem en lijf als instrument, werkt voor mij enorm krachtig. Het samenzijn in een groep, was als een zachte bedding van verbondenheid. Je gedragen voelen in alles wat zich aandient tijdens de weg van de Latifa. Het heeft mijn ziel gevoed

“Ik heb het heel bijzonder gevonden met een vaste groep op reis te gaan. De verbondenheid en bedding waarin ik alles kon laten horen heeft mij ontroerd en gevoed in het idee dat ik helemaal oké ben, zoals ik ben. Met alles…”

AANBOD

De combinatie van Stembevrijding en Biodanza geef ik op verschillende manieren, zowel eenmalig, residentieel als in de doorgaande groepen:

'Ruimte voor jou' Vakantie

Stembevrijding & Biodanza

10 - 17 augustus 2024

" VOL Leven"

3 dagen Stembevrijding & Biodanza

nieuwe data volgen in 2024

LATIFA

Jaartraining Stembevrijding & Biodanza

Nieuwe data volgen

Kennismakingsdag Biodanza & Stembevrijding

exacte data volgen

 

Op de hoogte blijven van nieuws over

Biodanza & Stembevrijding?